Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Жолдауында бұқаралық сананы өзгерту, жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайдыі. Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн мен жарқын болашақтың көкжиектерін үйлесімді сабақтастыратын ұлт жадының тұғыр­намасы деп белгіледі.  Дәл осы бағыт  «Истоки» және «Гармония» әдістемелік бірлестік ұстаздарының жалпы мектептік іс-шарасына негіз болды.

Іс-шара «Қазақ хандығының құрылуы» туралы театрлық қойылыммен ашылды. Көрермендер еліміздің тарихи заманына көз салды.

Қазіргі заманғы Қазақстан —  халықтар мен ұлттар  достығы туралы өлеңдер мен сахналық қойылымдар  арқылы көрсетілді.

Іс-шара басынан-аяғына дейін Қазақстан жетістіктері туралы презентациямен жүргізілді.

В своём Послании «Взгляд в будущее:  модернизация общественного сознания». Президент    Н.А.Назарбаев     отметил, что «Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Эта платформа соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа». Именно это направление легло в основу общешкольного мероприятия подготовленная педагогами методических объединений «Истоки» и «Гармония».

Театрализованное представление об образовании Казахского ханства открыло мероприятие. Зрители окунулись в историческое прошлое нашей страны.

Настоящее современного Казахстана было представлено стихотворениями и сценками о дружбе народов. Мероприятие сопровождалось презентацией о достижениях Казахстана.